Foto: Dagfinn Rasmussen

Uvdal stavkirke ble bygget i 1168. Det var et enkelt kirkerom, et nesten kvadratisk skip, der takrytteren ble båret av en midtstolpe. Koret var ganske lite og avsluttet med en apsis. Før 1537 ble skipet forlenget mot vest. Omtrent samtidig ble apsis revet og koret utvidet i lengderetningen. Koret var meget smalere enn i dag. 

I 1650–årene ble det lagt flat himling i både skip og kor. Samtidig, i 1656, ble hele kirken dekorert for første gang. På nederste del av veggene ble det malt buerekker i renessansestil. Også taket ble dekorert med rankemønster.

I 1684 ble koret utvidet til den bredden det har i dag. Muligens ble fremstillingen av syndefallet i koret malt samtidig. I 1720–30-årene ble kirken bygget om til korskirke. Svalgangen ble revet og samtidig kom ny takrytter og våpenhus. De nye veggflatene ble dekorert av ”blåmaleren”. Dekoren på prekestolen, som ble malt i 1770-årene, har bilder av de fire evangelistene med delvis gale eller misforståtte symboler.

Inngangsportalen er i dag beskyttet av våpenhuset. Portalen har motiver fra Volsungesaga. Vi ser Gunnar i ormegården, som bakbundet spiller harpe med føttene for å dysse ormene i søvn. I våpenhuset oppbevares også en portal som opprinnelig sto inne i kirken mellom skip og kor. I 1620 kom de to første vinduene. Først i 1624 ble det satt inn benker for menigheten.

Det er uklart når kirken fikk prekestol og altertavle. Altertavlen, et maleri av Nadverden, er utført av en lokal kunstner. Forbildet var altertavlen i Lyngdal kirke. Krusifikset på korbjelken er trolig skåret av en bygdekunstner på 1300-tallet. Et ca. 30 cm høyt krusifiks i bronse og emalje har også stått i kirken. Det stammer fra Limoges i Frankrike og er laget på 1200-tallet. Døpefonten av tre har form av et timeglass og er laget av ett stykke. I skipet henger en lysekrone av middelalderlig type. Planken til venstre på galleriet mot vest er muligens rester fra et såkalt lektorium, som kan ha stått over den opprinnelige korbuen.

Åpningstider 2024

01. Juni – 31. August

10 – 18 alle dager

Omvisning, priser inkludert bygdetun.

Kontakt

Voksen: 100,- stavkirke+bygdetun

Barn: (1-16 år) GRATIS (i følge med voksen)

Grupper (min 10 personer) 90,- stavkirke+bygdetun / 80,- stavkirke

Kontakt

Jorunn Wiik
+4790938198
jorunn@fortidsminneforeningen.no

Ottar Huseby
+4791318511
Brukes kun når nødvendig


Kart

Siste nyheter fra Uvdal stavkirke

Nothing found.