Foto: Dagfinn Rasmussen

Torpo stavkirke er den eneste stavkirken i Hallingdal. Den er trolig reist omkring midten av 1100-tallet. Koret som ble revet i 1880 hadde samme bredde som selve kirkeskipet. Mot øst ble koret avsluttet med en apsis – et halvrundt tilbygg til koret.

Det lille kirkerommet virker ufullstendig uten koret. Den store buen viser den opprinnelige koråpningen som ble beholdt etter at koret hadde fått samme bredde som skipet. Da kirken hadde det eldste, smale koret, var dette skilt fra kirken med en plankevegg. En smal åpning i denne korskilleveggen førte inn til koret. Kirkens alter stod i koret. I skipet var det i tillegg to sidealtere, ett på hver side av korbuen.

Skipet domineres i dag av en stor, dekorert baldakin. Under hvelvet har det vært lektorium – et galleri. Lektoriet var tilgjengelig via en vindeltrapp. Korskilleveggen og sidealtrene ble fjernet da lektoriet og baldakinen kom til i siste halvdel av 1200-tallet. Baldakinen hører med til den eldste malte dekor i Norge. På baldakinenes fondvegg ser vi en fremstilling Maria og Johannes som sørger. Mellom dem er det en åpen plass, Jesus på korset mangler. Tønnehvelvet er delt i syv felter. Det midterste forestiller Kristus med lovbok og venstre hånd løftet til velsignelse. Han er omgitt av de fire evangeliesymboler.

Så følger to felter med tolv apostler. Peter med nøkkelen og Paulus med sverdet sees inn mot skipets nordside. Kristus og apostlene er vitner til den hellige Margaretas martyrium som er fremstilt i de to nederste feltene på hver side.

Foran åpningen inn mot koret er omrisset av en innsvøpt menneskefigur skåret inn i en gulvplanke. Dette markerer en grav under gulvet, og ifølge tradisjonen er det en biskop fra Stavanger som ligger begravet her. De eldste lysåpningene er sirkulære hull, fire øverst oppe på hver langside. To glassvinduer ble satt inn i 1628.

Åpningstider 2024
01. Juni – 31. August

Åpen fra 10:00 til 18:00 hver dag.

Muligheter for omvisning.

Priser

Voksen: 90,-

Barn: Gratis (0-16 år)

Grupper (min 10 pers): 80,-

Kontakt
Guiding
+47 90 93 81 98
torpo@stavechurch.com


Kart

Siste nyheter fra Torpo stavkirke