Foto: Einar Karlsen

Rollag stavkirke er antagelig bygget etter 1250, men man har ingen faste holdepunkter for en eksakt datering. Kirken er tjærebredd, men ettersom den en gang har vært rødmalt, er fargetonen dyp og gylden.

Det er lite igjen av den opprinnelige stavkirken. Skipet er forlenget i vest, og mot syd og nord er det korte korsarmer. Disse er i stavverk og er reist på 1690-tallet. Over krysset på taket er det en åttekantet takrytter. Rollag er for øvrig en av de få stavkrikene med pipen i behold.

Kirkerommet domineres av farger og inventar fra 1600- og 1700-tallet. På tre sider av kirkerommet er det gallerier, og tverrbjelker bærer den flate himlingen med skymalerier laget på 1760-tallet. Koret og skipet fikk malt veggdekor med arkader, blomster og frukt i 1683.

Den timeglassformete døpefonten av tre er antagelig fra middelalderen, men fargene er påmalt senere. Krusifikset fra 1400-tallet er også overmalt senere. Ved siden av korbuen henger en minnetavle fra 1653 med en senmiddelaldersk kalvariegruppe, det vil si Jesus på korset med Maria og Johannes ved korsets fot. Den rikt dekorerte altertavlen fra 1670-tallet har et relieff av Maria med Jesusbarnet fra slutten av 1400-tallet.

Åpningstider 2024
13. Juni – 18. August
Åpen fra 11:00 til 17:00 hver dag.

Priser

Omvisning for voksne (over 18 år) NOK 100,-

Utenfor sesong og åpningstider i sesongen er prisen NOK 800,- +100,- pr. pers. for omvisning for flere enn 5.

Annen informasjon

Rollag kirke er en soknekirke derfor må omvisning vike for gudstjenester og kirkelige handlinger i åpningstida.

For omvisning utenom sesongen ta kontakt med kirkekontoret

Kontakt
Kirkekontoret
90957268

Kirkevergen
47663292
os543@kirken.no


Kart

Siste nyheter fra Rollag stavkirke

Nothing found.