Foto: Ragnar Utne, © Riksantikvaren

Røldal stavkyrkje er bygd ein gong mellom 1200 og 1300. Kyrkja, som har gjennomgått fleire endringar og restaureringar, har i dag brunmåla vestlandspanel, ein kraftig takryttar, smårutete vindauge og skifertak. Eit enkelt rektangulært skip og eit mindre kvadratisk kor utgjer kjernen i den opphavlege stavkyrkja.

Interiøret er prega av 1600-talet. Under restaureringa på byrjinga av 1900-talet vart dekoren oppmåla på grunnlag av målingsrestar frå 1630. Rundt kyrkjerommet er det måla draperi som illuderar brystningar, og veggane og himlinga er rikt dekorerte med bladornamentikk med stor fargerikdom. Altertavla, kyrkjebenkane og preikestolen er barokke. Altertavla, med bibelske motiv i midtpartiet og katekismetekster i sidefelta, er laga i 1627 av Gottfried Hendtzschel, som laga kyrkjeinventar til fleire kyrkjer i Rogaland.

Den enkle døypefonten i kleberstein er frå 1200-talet. Over koropninga heng eit stort triumfkrusifiks frå rundt 1250, som vart rekna for å være undergjerande. Kvar Sankthansaftan valfarta folk til kyrkja for å be om lækjebot. Dette fortsette heilt til 1800-talet, då prosten sette ein stoppar for praksisen. Fleire av middelaldergjenstandane frå kyrkja finst i dag på musea.

Åpningstider 2024
19. Mai – 14. Juni
Åpen fra 10:00 til 16:00 hver dag.

15. Juni – 18. August
Åpen fra 10:00 til 18:00 hver dag.

19. August – 15. September
Åpen fra 10:00 til 16:00 hver dag.

Prisar:

Enkeltbillett: NOK 80,-

Grupper (mer enn 10 pers): NOK 50,-

Barn (Under 15år): Gratis

Kontakt
Guidetelefon
48109284 under åpningstider

Margit Gjørv: 97672091
margjor@online.no


Kart

Siste nyheter fra Røldal stavkyrkje

Nothing found.