Foto: Fredrik Eriksen

Øye stavkyrkje vart riven i 1747, då bygda fekk ny tømmerkyrkje. I 1935 vart det funne så mange som 156 delar frå den gamle stavkyrkja under golvet i tømmerkyrkja, og desse delane vart utgangspunkt for ein rekonstruksjon av den gamle stavkyrkja i 1953-65. 

Stavkyrkja er utvendig rektangulær med bratte sponkledde tak. Koret i aust er smalare og lægre enn skipet, og rundt heile kyrkja går det svalgangar. Dei to utskorne portalane som står i kyrkja i dag er kopiar, mens originalane frå middelalderen er på museum.

Interiøret er enkelt med bart treverk. Golvborda er originale, men mykje av det resterande bygningsmaterialet er kopiar og rekonstruksjonar av den gamle kyrkja. Av inventar frå middelalderen heng det eit seinare overmåla krusifiks i koret. Ein måla alterfrontale, det vil seie eit alterfrontstykke med bildemotiv, er bevart på museum. Døypefonten frå middelalderen, som kom frå St.Tomaskyrkja på Filefjell då ho vart riven i 1808, er skore i eitt emne. Lokket til døypefonten er òg bevart.

Åpningstider
18.06.2022 -14.08.2022
Kirken er åpen fra11.00 til17.00 hvertorsdag, fredag, lørdag, søndag
Priser
Voksen: 60 Barn: 40 Familie: 150 Gruppe (minst 10): 50
Kontakt

GuroHovda
41265178
post.vangivaldres@kirken.no

MarianneStraum
91876235
post.vangivaldres@kirken.no

Fakta

Byggeår:1180

Kommune:Vang

Bispedømme:Hamar

Gateadresse:Øyevegen 135,2977ØYE

Omvisning: Ja

Servering: Nei

Tilgjengelighet

Parkering: Ja

HC-parkering: Ja

Toalett: Nei

HC-toalett:Nei

Rullestoladkomst:Nei, ikke adkomst

Rullestolplass:Ikke tilgjengelig


Kart

Siste nyheter fra Øye stavkyrkje

Nothing found.