Foto: Fredrik Eriksen

Øye stavkyrkje vart riven i 1747, då bygda fekk ny tømmerkyrkje. I 1935 vart det funne så mange som 156 delar frå den gamle stavkyrkja under golvet i tømmerkyrkja, og desse delane vart utgangspunkt for ein rekonstruksjon av den gamle stavkyrkja i 1953-65. 

Stavkyrkja er utvendig rektangulær med bratte sponkledde tak. Koret i aust er smalare og lægre enn skipet, og rundt heile kyrkja går det svalgangar. Dei to utskorne portalane som står i kyrkja i dag er kopiar, mens originalane frå middelalderen er på museum.

Interiøret er enkelt med bart treverk. Golvborda er originale, men mykje av det resterande bygningsmaterialet er kopiar og rekonstruksjonar av den gamle kyrkja. Av inventar frå middelalderen heng det eit seinare overmåla krusifiks i koret. Ein måla alterfrontale, det vil seie eit alterfrontstykke med bildemotiv, er bevart på museum. Døypefonten frå middelalderen, som kom frå St.Tomaskyrkja på Filefjell då ho vart riven i 1808, er skore i eitt emne. Lokket til døypefonten er òg bevart.

Opningstider 2024
Perioden 20. Juni – 18. August
Open frå 10:00 til 17:00 torsdag-søndag

Priser
*Kommer*
Kontakt

Guro Hovda
41265178
post.vangivaldres@kirken.no

Marianne Straum
91876235
post.vangivaldres@kirken.no


Kart

Siste nyheter fra Øye stavkyrkje

Nothing found.