Foto: Dagfinn Rasmussen

Nore stavkirke ble bygget i 1167. Den er en av de to stavkirkene med midtmastkonstruksjon. Den store masten går sammenhengende helt opp til mønet. Den nåværende takrytter ble bygget i 1730, men midtmasten hører med til kirkens opprinnelige deler.

Koret har opprinnelig vært mindre. Det ble utvidet til sin nåværende størrelse i 1683. Svalgangen ble revet da korsarmene ble bygget om i 1709 og 1714, det førte til at veggene ble bordkledd utvendig og at kirken fikk vinduer som erstattet de små lyshullene. Undersøkelse viser at de opprinnelige korsarmene ble bygget på 1400–tallet. Korsarmene har vært avsluttet med halvrund apsis. Tvers over åpningen inn til apsis har det spendt en bjelke og mellom denne og stavleggen har det sittet et Andreaskors.

Ombygningene på 1600- og 1700 tallet som ble gjennomført for å skaffe mer plass til den økende befolkning og det ble satt inn faste benker. Altertavlen og prekestolen tilhører også denne perioden. Niels Bragernæs malte i 1704 altertavlen som er en kopi etter det gamle alterbildet fra 1633 i Kongsberg kirke. Prekestolen har ett felt med dekor fra 1655, mens de øvrige feltene har malte evangelistfremstillinger fra 1700-årene.

Døpefonten fra middelalderen er bevart. Kummen er av kleberstein. De to utskårne krusifiksene er antakelig fra 1200-årene. Langs ytterveggen mot syd i skipet under prekestolen finnes rester av de opprinnelige sitteplassene som fantes i kirken i middelalderen. Veggmaleriene er fra flere perioder. I 1655 ble skip og kor omfattende dekorert med arkader i nedre del, innskriftsbånd med gammeltestamentlige tekster i midtre sone, mens øvre del ble utstyrt med malte blader, blomster og frukter. Under gallerigulvet har nordre og søndre vings paneler malte rebuser som er hentet fra en billedbibel trykt i København i 1710.

Åpningstider
14.06.2022 -14.08.2022
Muligheter for omvisning.
Kirken er åpen fra10.00 til18.00 hvermandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag
Priser
Voksen: 80 Gruppe (minst 10): 70
Kontakt

JorunnWiik
+47 90938198
buskerud@fortidsminneforeningen.no

SverreHeimdal
+ 47 91609066
lokal kontakt, brukes bare dersom strengt nødvendig

Fakta

Byggeår:1167

Kommune:Nore og Uvdal

Bispedømme:Tunsberg

Gateadresse:Fjordvegen 90,3629NORE

Omvisning: Ja

Servering: Nei

Tilgjengelighet

Parkering: Ja

HC-parkering: Nei

Toalett: Ja


Kart

Siste nyheter fra Nore stavkirke

Nothing found.