Foto: Dagfinn Rasmussen

Lomen stavkyrkje er datert til slutten av 1100-tallet. Kirken har rektangulært skip og mindre, nesten firkantet kor, bratt skifertekket saltak med takvipp nederst, og over skipets møne sitter en liten takrytter. Ved inngangen i vest er det to rikt utskårne, rundbuete portaler med dyrehoder og rankemotiv.

I 1749 ble kirken utvidet. Innvendig ser man de fire hjørnestolpene som markerer bygningens tidligere ytterhjørner, samt stavverket til det opprinnelige, opphøyde midtrommet, med tre stolpepar i lengden og to i bredden. Denne bærende konstruksjonen med stolper, eller staver, festet i en horisontal bjelke oventil og en bunnsvill nedentil, er opphavet til betegnelsen stavkirke. I forbindelse med utvidelsen av kirken ble taket forlenget ut til de nye ytterveggene, slik at man utenfra ikke kan se den opprinnelige formen med opphøyd midtrom.

Interiøret er preget av ombygginger mellom 1750 og 1850. Altertavlen er laget i 1780-årene og er signert Knud Andersen Syfte fra Vang. Bildemotivene er Nattverden, Korsfestelsen, evangelistene og Moses og Aron. På alteret står en avstøpning av hodet til en madonnafigur fra 1200-tallet, som i dag befinner seg på Valdres folkemuseum.

Åpningstider 2024

Torsdag, Fredag, Lørdag og Søndag 11-17
20. Juni – 18. August

Priser kommer*


Kontakt

Kirkeverge Veslemøy Kvamme
61 34 50 95 / 958 68 588
vk766@kyrkja.no


Kart

Siste nyheter fra Lomen stavkirke

Nothing found.