Foto: Dagfinn Rasmussen

Hopperstad stavkyrkje i Vik i Sogn vart truleg oppført etter 1130. Då ny kyrkje vart oppført i Vik i 1877, kjøpte Fortidsminneforeninga stavkyrkja. Nyare bygningselement vart rivne, og kyrkja vart restaurert under leiing av arkitekt Peter Blix.

Vi veit ikkje korleis kyrkja såg ut i mellomalderen, men restaureringa i 1880-åra vart utført på bakgrunn av spor i den eksisterande bygningskroppen, og med liknande stavkyrkjer, særleg Borgund, som førebilete. Hopperstad kyrkje har langkyrkjeplan, kor og halvrund koravslutning, apside, med tårnhjelm. Både skip og kor har heva midtrom, og over taket på kyrkjeskipet er det takryttar. Drakehovud prydar mønekammane.

Kyrkja har utvendige portalar mot vest, sør og nord. Vestportalen, som er rikast dekorert, er omkransa av søyler og breie, utskorne vangar med drake- og rankemotiv. Baldakinen over sidealteret mot nord er eineståande i norsk kyrkjearkitektur. Han har utskoren gavl og spissboga plankekvelv med måla motiv frå Jesu fødsel og barndom. Elles er lite av inventaret frå mellomalderen teke vare på.

Åpningstider
18.05.2022 -18.09.2022
Kirken er åpen fra10.00 til17.00 hvermandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag
Priser
Voksen: 80 Barn: 60 Familie: 200 Gruppe (minst 15): 70 Student: 60 Pensjonist: 70
Kontakt

Tinging av omvising for grupper:
57695270
hopperstad@stavechurch.com

Fakta

Byggeår:1130

Kommune:Vik

Bispedømme:Bjørgvin

Gateadresse:Hopperstadvegen 61,6893VIK I SOGN

Omvisning: Ja

Servering: Nei

Tilgjengelighet

Parkering: Nei

HC-parkering: Nei

Toalett: Nei


Siste nyheter fra Hopperstad stavkyrkje

Nothing found.