Foto: Arne Perlestensbakken

Hedalen stavkirke er fra ca. 1150-1200. Den har i dag korsformet grunnplan, men er betydelig utvidet siden middelalderen, det er bare den vestre korsarmen som er opprinnelig. Koret ble revet i 1699. Takrytteren med spiret er fra 1740, og i 1902 ble koret forlenget og taket fikk skifertekking.

Kirken har en storslått vangportal fra middelalderen med ranker, dyrehoder og smådrager. I svalgangen, som gikk rundt stavkirken, er det funnet flere runeinnskrifter.
Kirkerommet er enkelt innredet med åpne kirkebenker fra forrige århundreskiftet og umalte vegger, men det er fortsatt bevart kirkekunst fra middelalderen.

Døpefonten, laget av kleberstein, er datert til 1150-1200. Den har lokk laget i treskurd dekorert med symmetriske plantemotiver mellom nedoverstupende drager eller ormer. Dateringen på lokket er år 1175-1300.

På alteret står et stort middelalderkrusifiks foran et helgenskap, som i dag er altertavlen. I 1766 malte rosemaleren Hovel Gaarder opp krusifikset og ga skapet blomsterdekor i barokk stil. Opprinnelig var det Madonnaskulpturen fra Hedalen som hadde sin plass i dette skapet. Originalen, datert 1250, finnes i kirken og kopien står på Kulturhistorisk museum i Oslo. På sydveggen henger kirkemodellen som opprinnelig kronet helgenskapet.
Hedalen kirke har noe så sjeldent som et bevart relikvieskrin fra midten av 1200-tallet. Det har form som en kirke og er utført i forgylt kobberblikk festet på treplater, og med bildefremstillinger i relieff på alle sider. Båren som ble brukt for å bære skrinet rundt kirken er fra 1170, og er den eneste igjen av sitt slag i Norge.
I koret henger en rekke malerier det eldste er datert 1506.

Åpningstider 2024
01. Juli – 11. August
Kirken er åpen fra 11:00 til 17:00 hver mandag, torsdag, fredag, lørdag og søndag.

Priser

Voksne: NOK. 100,-

Barn: NOK. 50,-

Familie: (2 Voksne 2 Barn): NOK. 250,-

Grupper: (10 eller fler) (pris pr.pers): NOK. 75,-

Kontakt
Kirkeverge
41674669
post.sor-aurdal@kirken.no

kirketjener
97749013


Siste nyheter fra Hedalen stavkirke

Nothing found.