Foto: Dagfinn Rasmussen

Gol stavkirke står i dag på Norsk Folkemuseum. I forbindelse med byggingen av ny kirke på Gol i 1881 kjøpte Fortidsminneforeningen de eldste delene av kirken. Stavkirken ble gjenreist i folkeparken på Bygdø Kongsgård som en del av kong Oscar II’s bygningssamling i 1884-85. Norsk Folkemuseum overtok forvaltningen av samlingen i 1907.

Stavkirken var gjennom tidene blitt ombygd flere ganger. I tråd med 1880-årenes middelalderbegeistring skulle kirken gjenskapes til sin antatte opprinnelige form. Inventaret i kirken var ikke fra middelalderen og ble derfor ikke tatt med. Der hvor bygningsdelene fra 1200-tallet var gått tapt, ble Borgund stavkirke brukt som forbilde ved rekonstruksjonen på Bygdøy. Gol stavkirke fikk tilbake det karakteristiske utseendet med tak over tak. En takrytter med spir i to etasjer ble plassert over midtrommets saltak. Den opprinnelige vestportalen kunne gjenbrukes, mens sydportalen måtte kopieres.

Den malte veggdekoren i kor og apsis fra 1650-tallet preger interiøret. Øvre del av dekoren viser blomster og medaljonger med bibelske motiver. Nordveggen viser de fire evangelistene, i apsis er det en fremstilling av «Nattverden». Nederst på veggene er det malt en arkaderekke.

Av rester etter middelalderens dekor, er det bevart utskjæringer og bemalinger på staver, bueknær og andreaskors. Langs bygningsdelenes kanter er det sorte konturstriper. Øverst på hver av midtrommets staver er det utskårede masker vendt mot skipets senter. Skipets portaler er dekorert med ranker, dyrehoder og drager. På søyler og vegger finnes innrissede runer, bønneformularer, ryttermotiver, geometriske figurer og dyr.

Åpningstider

Kirken er åpen fra 11:00 til 16:00 hver dag.
Se egne åpningstider for helligdager på hjemmesiden

Kontakt

Norsk Folkemuseum
22 12 37 00
post@norskfolkemuseum.no


Kart

Siste nyheter fra Gol stavkirke

Nothing found.