Foto: Harald Naper

Eidsborg er ei av dei små stavkyrkjene. I kyrkjeskipet er det fire stolpar som ber det opphøgde midtrommet. Den berande konstruksjonen med stolpar, eller stavar, feste i ein horisontal bjelke ovantil og ein botnsvill nedantil, har gjeve opphavet til nemninga stavkyrkje.

Nytt kor i lafta tømmer vart bygd til i 1826, i same breidd som kyrkjerommet, og i 1845 vart dette innlemma i kyrkjeskipet og endå eit nytt kor oppført.

Då kyrkja vart restaurert mellom 1927-29, vart det meste av endringane som var gjorde i 1840-åra, fjerna. Ein henta fram eldre dekor, som vart supplert etter teikningar av Arnstein Arneberg i den forlenga delen av skipet. Det meste av inventaret er laga i samband med restaureringa som vart avslutta i 1929. Altertavla er måla av Mikkel P. Mandt i 1846. Motivet er Jesus som velsignar brødet og vinen.

Over korskiljet heng ei krusifiks frå mellomalderen. Ein helgenfigur av Den heilage Nikolai, som no er på Kulturhistorisk museum i Oslo, vart kvar Jonsok boren i prosesjon ut av kyrkja for å velsigne grøda. Prosesjonsvandringa føregjekk truleg til midt på 1700-talet.

Åpningstider
15.06.2022 -15.08.2022
I perioden 15.6 til 15.8 er det daglige omvisningar kl. 11, 13 og 15 i regi av Vest-Telemark museum (med atterhald om kyrkjelege handlingar i Stavkyrkja). Sjå www.vtm.no for meir informasjon. For omvisning utaom sesong (1.5-14.6 og 16.8-15.9) kontakt museet på mail; booking@vtm.no
Kirken er åpen fra11.00 til12.00 hverKirken er åpen fra13.00 til14.00 hverKirken er åpen fra15.00 til16.00 hvermandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag
Priser
Voksen: 120 Barn: 60 Familie: 300 Gruppe (minst 10): 100 Student: 100 Pensjonist: 100
Kontakt

Vest-Telemark Museum
35069090
booking@vtm.no

Kyrkjekontoret i Tokke
35075230
kyrkjekontoret@tokke.kommune.no

www.kyrkja.tokke.no

Fakta

Byggeår:1200

Kommune:Tokke

Bispedømme:Agder og Telemark

Gateadresse:Museumsvegen 4,3891HØYDALSMO

Omvisning: Ja

Servering: Ja
Kafè i opningstida til Vest-Telemark museum, med toalett og HC-toalett.

Tilgjengelighet

Parkering: Ja

HC-parkering: Ja

Toalett: Ja

HC-toalett:Nei

Rullestoladkomst:Nei, ikke adkomst

Rullestolplass:Ikke tilgjengelig


Siste nyheter fra Eidsborg stavkyrkje

Nothing found.