Ta direkte kontakt med kyrkja

Om du har spørsmål eller andre henvendelser, ta direkte kontakt med den einskilde stavkyrkja. Velg kyrkje fra rullgardinen i skjemaet og fyll ut. 

Full kontaktinformasjon finn du på den einskilde si kyrkjeside her på stavechurch.com.

  Stavechurch.com og våre gode samarbeidspartnarar

  Nettsida er laga på initiativ av Stavkyrkjeeigarforum, i samarbeid med Fortidsminneforeningen. Gjennom www.stavechurch.com vil vi synliggjere og formidle informasjon om alle 28 stavkirkene frå mellomalderen i Norge.

  Årleg er det ca 500.000 menneske som besøker stavkyrkjene, samstundes som satsinga på turisme og reiseliv ser ut til å auka markant framover. Dette er ei stor utfordring for oss som eig desse særmerkte, historiske minnesmerka! Me ynskjer at alle skal få sjå og oppleva dei, men det må skje på bærekraftig vis. Difor er det viktig å synleggjere alle, og dermed medverke til at besøket mellom stavkyrkjene blir litt betre fordelt enn i dag.

  Stavkyrkjeeigarforum arbeider for å sikre stavkyrkjearven for framtida. Eigarane av dei 28 stavkyrkjene er:

  • Fortidsminneforeningen eig 8 stavkyrkjer, og er ei frivilling forening for kulturminne- og bygningsvern, skipa i 1844.
  • Den norske Kyrkja eig 17 stavkirker, gjennom kyrkjelege fellesråd i 15 kommuner, dei fleste i aktiv bruk som meinigheitskyrkjer.
  • Dei offentlege folkemusea Norsk folkemuseum, Maihaugen og Sverresborg eig 3 stavkyrkjer.

  Riksantikvaren, Den norske Kyrja og KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter er viktige samarbeidspartnere for stavkyrkjeeigarane, når det gjeld forvaltning, kompetanse og økonomi.


  Kontaktpersoner, Stavechurch.com

  Øyvor Sekkelsten
  Styreleiar, Stavkyrkjeeigarforum
  +47 476 63 292
  os543@kirken.no

  Styreleiaren for Stavkyrkjeeigarforum er òg kyrkjeverje i Rollag, og har mellom anna ansvaret for forvaltinga av Rollag stavkyrkje. Ho er oppteken av å synleggjera kor godt stavkyrkjene våre formidlar kulturarven og historia. Samstundes ser ho det som avgjerande og naudsynt å ta vare på stavkyrkjene som dei kulturskattane dei er – dét meiner ho at me gjer best i lag.

   

  Ole Christian Torkildsen

  Sekretær i Stavkyrkjeeigarform
  Spesialrådgiver/arkitekt i Hovedorganisasjonen KA
  +47 97190690
  ole.christian.torkildsen@ka.no

  Han arbeider til daglig i Hovedorganisasjonen KA, avdeling for kirkebygg og gravplass, og har faglig bakgrunn som arkitekt med spesialkompetanse på bygningsvern.

  I tillegg er han også sekretær for Stavkyrkjeeigaforum.

  Stavechurch.no legger vekt på at all informasjon på våre web-sider skal være så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette.