Ta direkte kontakt med kyrkja

Om du har spørsmål eller andre henvendelser, ta direkte kontakt med den einskilde stavkyrkja. Velg kyrkje fra rullgardinen i skjemaet og fyll ut. 

Full kontaktinformasjon finn du på den einskilde si kyrkjeside her på stavechurch.com.

  Stavechurch.com og våre gode samarbeidspartnarar

  Nettsida er laga på initiativ av Stavkyrkjeeigarforum, i samarbeid med Fortidsminneforeningen. Gjennom www.stavechurch.com vil vi synliggjere og formidle informasjon om alle 28 stavkirkene frå mellomalderen i Norge.

  Årleg er det ca 500.000 menneske som besøker stavkyrkjene, samstundes som satsinga på turisme og reiseliv ser ut til å auka markant framover. Dette er ei stor utfordring for oss som eig desse særmerkte, historiske minnesmerka! Me ynskjer at alle skal få sjå og oppleva dei, men det må skje på bærekraftig vis. Difor er det viktig å synleggjere alle, og dermed medverke til at besøket mellom stavkyrkjene blir litt betre fordelt enn i dag.

  Stavkyrkjeeigarforum arbeider for å sikre stavkyrkjearven for framtida. Eigarane av dei 28 stavkyrkjene er:

  • Fortidsminneforeningen eig 8 stavkyrkjer, og er ei frivilling forening for kulturminne- og bygningsvern, skipa i 1844.
  • Den norske Kyrkja eig 17 stavkirker, gjennom kyrkjelege fellesråd i 15 kommuner, dei fleste i aktiv bruk som meinigheitskyrkjer.
  • Dei offentlege folkemusea Norsk folkemuseum, Maihaugen og Sverresborg eig 3 stavkyrkjer.

  Riksantikvaren, Den norske Kyrja og KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter er viktige samarbeidspartnere for stavkyrkjeeigarane, når det gjeld forvaltning, kompetanse og økonomi.


  Kontaktpersoner, Stavechurch.com

  Jon E. Tamnes
  Dagleg leiar Fortidsminneforeninga Sogn og Fjordane
  +47 916 39 648
  tamnes@stavechurch.com

  Tamnes har, på vegne av Stavkyrkjeeigarforum, det daglege driftsansvaret for den nye felles nettsida for dei norske stavkyrkjene. Tamnes er tilsett i Fortidsminneforeninga i Sogn og Fjordane, og bur i Lærdal i Sogn.

  Ann-Kristin Sørvik
  Styreleiar, Stavkyrkjeeigarforum
  +47 95181111
  kvernes@stavechurch.com

  Den nye styreleiaren i Stavkyrkjeeigarforum, som òg er driftsansvarleg for Kvernes stavkyrkje, ynskjer at stavkyrkjene, ein av Noregs største kulturskattar, skal marknadsførast bedre, særleg til barn og unge. Ho vil òg oppmode den einskilde stavkyrkja om å finne «si nisje». Ho vil òg arbeide for at dei 28 norske stavkyrkjene skal vere aktive og samarbeide med andre kulturaktørar i nærområda sine, for å få meir felles samspel og gjensidig nytte.

  Hanne Moltubakk Kempton
  Spesialrådgiver, avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning
  +47 928 31 416
  hanne.kempton@ka.no

  Ho arbeider til dagleg i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, og har fagleg bakgrunn som konservator. Ho er òg sekretær for Stavkyrkjeeigarforum.

  Stavechurch.no legger vekt på at all informasjon på våre web-sider skal være så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette.