Foto: Håvard Christiansen, Riksantikvaren

Haltdalen stavkirke er en liten og enkel enskipet kirke med et smalere, rektangulært, kor i øst. Koret er uten apsis. Dette er den eneste gjenværende gamle stavkirka i Trøndelag. Kirka står i dag på Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum, i Trondheim.

Den bærende konstruksjonen med stolper eller staver, er opphavet til betegnelsen stavkirke. Stavene er forbundet nede og oppe med sviller. Bunnsvillene har trapesformet tverrsnitt mens toppsvillene har rektangulære tverrsnitt. Veggfeltene mellom stavene og svillene består av vertikale planker, også benevnt tiler. Kirkas skip har to portaler, en mot vest og en mot sør. I tillegg har koret en portal mot sør. Det er merker i stavene, som viser at kirka tidligere har hatt svalganger inntil alle ytterveggene. Både kor og skip har bratte saltak.

Innvendig er det åpen himling, med sikt opp i undersiden av det sulagte taktroet samt opp i takkonstruksjonen, som utgjøres av sperrebind. Veggkonstruksjonen består av tre stolpepar. Skipet har stolper i de fire hjørnene og koret har to stolper i hjørnene lengst mot øst. Kirkas alder er ikke entydig fastslått, da de ytterste årringene manglet i det treverket som er blitt vurdert. Med gjenværende årringer antas like fullt at undersøkt tømmer er felt mellom 1163 og 1170. Innvendig på nordveggen i skipet er det fortsatt synlig innrissede hjulkors. Opprinnelig skal det ha vært 12 slike innvielseskors, på forskjellige steder i inne i kirka, men alle er ikke bevart. Kirkerommet har også mindre rester av etterreformatorisk limfargedekor. Innskriften, arabesker, øverst langs korets vegger er tidligere tolket til: «af det VI capitel Lucæ oc om Kong Herodes, hvorledis hand lod ha(lshugge Jo)hannes baptista for sin datters dans i st. Mattæi XIIII Capitel Anno 1604-on». Det finnes ikke noen form for original innredning i kirka i dag.

Haltdalen stavkirke har vært plukket ned og remontert flere ganger. I 1704 ble stavkirka tatt ned og flyttet noen hundre meter. Det ble i den forbindelse tømret et nytt skip til kirka. Stavkirkas tidligere skip ble kor og koret ble sakristi i den påbygde kirka. Dette førte til at den stavkirkedelen, som ble solgt, var uten vestvegg. Denne veggen ble rekonstruert og det ble i den sammenheng satt inn en portal fra stavkirka i nabobygda Ålen, som ble revet i 1881. Også andre materialer fra Ålen stavkirke skal være gjenbrukt i Haltdalen stavkirke etter flyttingen til Trondheim.

Stavkirka ble opprinnelig ble kjøpt av Fortidsminneforeningen. Den ble revet i 1883 og reist senere samme år på ny tomt på Kalvskinnet eid av Vitenskapsmuseet i Trondheim. I 1937 ble stavkirka på nytt demontert og flyttet til Trøndelag Folkemuseum på Sverresborg. Etter krigsutbruddet i 1940 ble stavkirka enda en gang tatt ned og lagret for så å til slutt å bli gjenreist på folkemuseet på Sverresborg igjen i 1949. Haltdalen stavkirke har i 2015 vært gjenstand for istandsetting gjennom Riksantikvaren sitt stavkirkeprogram.

Åpningstider
Perioden 14.04.2022 – 18.04.2022
Omvisning i kirka etter avtale. Påskeåpent museum. Kirken er åpen fra 11:00 til 15:00 mandag og torsdag- søndag

Perioden 19.04.2022 – 17.06.2022
Omvisning i kirka etter avtale. Stengt 1. og 17 mai. Kirken er åpen fra 10:00 til 15:00 tirsdag-søndag.

Perioden 18.06.2022 – 28.08.2022
Kirken er åpen fra 10:00 til 17:00 hver dag. Omvisninger.

Kontakt
Sverresborg
73 89 01 00
sverresborg.post@mist.no


Kart

Siste nyheter fra Haltdalen stavkirke

Nothing found.