Korleis bevare stavkyrkjene for nye generasjonar?

Det er ikkje tvil om at det er krevjande for eigarane å halde stavkyrkjene…