Kaupanger stavkyrkje utvider sesongen til 20. august…!

Stavkyrkja i Kaupanger har hatt god pågang av besøkande i sommar, og no vil sesongen bli utvida heilt fram til og med laurdag 20. august…! Stavkyrka reknar me er frå ca 1140, og ho er framleis i bruk som soknekyrkje for Kaupanger. Mykje av interiøret i stavkyrkja er frå 1600-talet. Stavkyrkja held ope kvar dag frå kl 10 til kl 17:00. Velkomen…!