Dyr og udyr

Både løve, slanger, drager og vekstranker er motiver i flittig bruk fra førhistorisktid og fram til vår egen. Sterkt forenklet kan det sies at løven allment symboliserer styrke, og at den har lang tradisjon som herskersymbol. I vestlig kristen kunst kan den representere både Kristus og Mørkets fyrste, alt etter hvilken sammenheng den står i. Dragen er i teologisk basert kristen kunst symbol på ondskap, likeledes slangen som førte synden ut i verden.

(Kjelde; De norske stavkirkene Leif Anker og Jiri Havran)