•   turistane
    soknet
    fellesrådet
    kommunen
    turistnæringa
 •   Alle får guiding
    Guiding kun på forespørsel/bestilling
    Ingen guiding
 •   Kurs
    ved fyrste oppmøte
 •   andre kyrkjer
    reiselivsorganisasjon
    museum
    andre
 •   ark
    brosjyre
 •   toalett
    butikksal
    betalingsterminal
    matservering
    utstillingsareal
 •   kun i sesongen
    heile året
 •   telefon
    epost
    faks
 •   eiga nettside
    På nettside til reiselivslaget/destinasjonsselskap
    kommunal nettside
    andre nettsider
 •   soknerådet
    fellesrådet
    kommunen
    andre

 

 

 

Spørjeundersøking til stavkyrkjeeigarane – februar 2013

Spørjeundersøking Spørjeundersøking til stavkyrkjeeigarane - februar 2013