Ta direkte kontakt med kyrkja

Om du har spørsmål, ta kontakt med den einskilde stavkyrkja. Full kontaktinformasjon finn du på den einskilde si kyrkjeside, eller om du vil sende epost, så er alle adressene i @stavechurch.com-formatet samla her (automatisk vidaresending er lagt inn for dei som framleis ikkje har gått over til dei nye epostadressene):


Stavechurch.com og våre gode samarbeidspartnarar

Nettsida er laga på initiativ av Stavkyrkjeeigarforum, i samarbeid med Fortidsminneforeningen. Gjennom www.stavechurch.com vil vi synliggjere og formidle informasjon om alle 28 stavkirkene frå mellomalderen i Norge.

Årleg er det ca 500.000 menneske som besøker stavkyrkjene, samstundes som satsinga på turisme og reiseliv ser ut til å auka markant framover. Dette er ei stor utfordring for oss som eig desse særmerkte, historiske minnesmerka! Me ynskjer at alle skal få sjå og oppleva dei, men det må skje på bærekraftig vis. Difor er det viktig å synleggjere alle, og dermed medverke til at besøket mellom stavkyrkjene blir litt betre fordelt enn i dag.

Stavkyrkjeeigarforum arbeider for å sikre stavkyrkjearven for framtida. Eigarane av dei 28 stavkyrkjene er:

  • Fortidsminneforeningen eig 8 stavkyrkjer, og er ei frivilling forening for kulturminne- og bygningsvern, skipa i 1844.
  • Den norske Kyrkja eig 17 stavkirker, gjennom kyrkjelege fellesråd i 15 kommuner, dei fleste i aktiv bruk som meinigheitskyrkjer.
  • Dei offentlege folkemusea Norsk folkemuseum, Maihaugen og Sverresborg eig 3 stavkyrkjer.

Riksantikvaren, Den norske Kyrja og KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter er viktige samarbeidspartnere for stavkyrkjeeigarane, når det gjeld forvaltning, kompetanse og økonomi.


Kontaktpersoner, Stavechurch.com

Jon E. Tamnes
Dagleg leiar Fortidsminneforeninga Sogn og Fjordane
+47 916 39 648
tamnes@stavechurch.com

Tamnes har, på vegne av Stavkyrkjeeigarforum, det daglege driftsansvaret for den nye felles nettsida for dei norske stavkyrkjene. Tamnes er tilsett i Fortidsminneforeninga i Sogn og Fjordane, og bur i Lærdal i Sogn.

Tanna Gjeraker
Dagleg leiar, Borgund stavkyrkje
+47 907 92 319
borgund@fortidsminneforeningen.no

Dagleg leiar for Borgund stavkyrkje, og tilsett i Fortidsminneforeningen frå 2009.

Hanne Moltubakk Kempton
Spesialrådgiver, avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning
+47 928 31 416
hanne.kempton@ka.no

Ho arbeider til dagleg i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, og har fagleg bakgrunn som konservator. Ho er òg sekretær for Stavkyrkjeeigarforum.

Stavechurch.no legger vekt på at all informasjon på våre web-sider skal være så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette.