Foto: Dagfinn Rasmussen

Hopperstad stavkyrkje i Vik i Sogn vart truleg oppført etter 1130. Då ny kyrkje vart oppført i Vik i 1877, kjøpte Fortidsminneforeninga stavkyrkja. Nyare bygningselement vart rivne, og kyrkja vart restaurert under leiing av arkitekt Peter Blix.

Vi veit ikkje korleis kyrkja såg ut i mellomalderen, men restaureringa i 1880-åra vart utført på bakgrunn av spor i den eksisterande bygningskroppen, og med liknande stavkyrkjer, særleg Borgund, som førebilete. Hopperstad kyrkje har langkyrkjeplan, kor og halvrund koravslutning, apside, med tårnhjelm. Både skip og kor har heva midtrom, og over taket på kyrkjeskipet er det takryttar. Drakehovud prydar mønekammane.

Kyrkja har utvendige portalar mot vest, sør og nord. Vestportalen, som er rikast dekorert, er omkransa av søyler og breie, utskorne vangar med drake- og rankemotiv. Baldakinen over sidealteret mot nord er eineståande i norsk kyrkjearkitektur. Han har utskoren gavl og spissboga plankekvelv med måla motiv frå Jesu fødsel og barndom. Elles er lite av inventaret frå mellomalderen teke vare på.

Fetching URL failed: cURL error 28: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received

Kart

Lik oss på Facebook!

Siste nyheter fra Hopperstad stavkyrkje

Nothing found.