Foto: Harald Naper

Eidsborg er ei av dei små stavkyrkjene. I kyrkjeskipet er det fire stolpar som ber det opphøgde midtrommet. Den berande konstruksjonen med stolpar, eller stavar, feste i ein horisontal bjelke ovantil og ein botnsvill nedantil, har gjeve opphavet til nemninga stavkyrkje.

Nytt kor i lafta tømmer vart bygd til i 1826, i same breidd som kyrkjerommet, og i 1845 vart dette innlemma i kyrkjeskipet og endå eit nytt kor oppført.

Då kyrkja vart restaurert mellom 1927-29, vart det meste av endringane som var gjorde i 1840-åra, fjerna. Ein henta fram eldre dekor, som vart supplert etter teikningar av Arnstein Arneberg i den forlenga delen av skipet. Det meste av inventaret er laga i samband med restaureringa som vart avslutta i 1929. Altertavla er måla av Mikkel P. Mandt i 1846. Motivet er Jesus som velsignar brødet og vinen.

Over korskiljet heng ei krusifiks frå mellomalderen. Ein helgenfigur av Den heilage Nikolai, som no er på Kulturhistorisk museum i Oslo, vart kvar Jonsok boren i prosesjon ut av kyrkja for å velsigne grøda. Prosesjonsvandringa føregjekk truleg til midt på 1700-talet.

Åpningstider
01.05.2018 - 14.06.2018
Offentlige høytidsdager stengt
Kirken er åpen fra 11.00 til 17.00 hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag
15.06.2018 - 15.08.2018
Kirken er åpen fra 10.00 til 18.00 hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag
16.08.2018 - 31.08.2018
Kirken er åpen fra 11.00 til 17.00 hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag
01.09.2018 - 30.09.2018
Kirken er åpen fra 11.00 til 17.00 hver lørdag, søndag
Kontakt

Kyrkjekontoret i Tokke

kyrkjekontoret@tokke.kommune.no

Fakta

Byggeår: 1200

Kommune: Tokke

Bispedømme: Agder og Telemark

Gateadresse: Museumsvegen 4, 3891

Omvisning: Ja

Servering: Nei

Tilgjengelighet

Parkering: Ja

HC-parkering: Nei

Toalett: Nei

HC-toalett: Nei

Rullestoladkomst: Nei, ikke adkomst

Rullestolplass: Ikke tilgjengelig


Kart

Lik oss på Facebook!

Siste nyheter fra Eidsborg stavkyrkje

Nothing found.