Middelalder-mennesket og kirken

I Noreg er det 28 stavkyrkjer att frå mellomalderen.…


Nokre viktige årstal i Noreg si historie

Den siste istida enda for ca 10.000 år sidan, og Noreg si…


Ennå står den her…

Ennå står den her, som eit teikn...


Ta ein rundtur…eller fleir!

Visste du att det finst 6 stavkyrkjer i vakre Valdres og 6…


Motiv og meining i portalane – dyr og udyr

Både løve, slanger, drager og vekstranker er motiver i…


Kva er ei stavkyrkje?

Truleg vart stavkyrkjene reiste av dyktige…


Viktige reglar når du besøker ei stavkyrkje

Ver varsam med stavkyrkjene! Mange har stått i over 800……


Finn våre skjulte perler!

I Noreg er det 28 stavkyrkjer att frå mellomalderen.…


Frå tusental til berre 28 stavkyrkjer

Stavkyrkjer vart bygd i tre og hadde si utbreiing over dei…


Omvising i stavkyrkja?

Om du vil vite meir om stavkyrkja du besøker, så er det…