Urnes
på UNESCO si verdsarvliste
Borgund
Besøkssenter med utstilling om stavkyrkjene
Torpo
Den eneste stavkirken i Hallingdal som er bevart på sin opprinnelige plass
Uvdal
utvidelser og ombygginger fram til 1800-årene
Nore
bygget på 1180-tallet
Rødven
de eldste delene av kirken er fra 1100-tallet
Stavkyrkjer