Hestad
Smålåte, men samtidig fritt
Hove
datert til slutten av 1100-talet
Gaupne
Oppført ca. 1647 - 1652
Kyrkjer