Middelalder-mennesket og kirken

Det var en tid som ville tro, og kirken var sentrum i middelaldermenneskenes…