Kva er ei stavkyrkje?

Truleg vart stavkyrkjene reiste av dyktige handverkargrupper som hadde…


Viktige reglar når du besøker ei stavkyrkje

Ver varsam med stavkyrkjene! Mange har stått i over 800 år. Dei skal stå minst…


Borgund stavkyrkje

Finn våre skjulte perler!

I Noreg er det 28 stavkyrkjer att frå mellomalderen.  Samtlege er vel verdt eit…


Frå tusental til berre 28 stavkyrkjer

Stavkyrkjer vart bygd i tre og hadde si utbreiing over dei nordlege delane av…


Omvising i stavkyrkja?

Om du vil vite meir om stavkyrkja du besøker... ...så er det berre å spørre…